Tanie bilety lotnicze, rozkłady jazdy, tanie loty, bilety
Zdrowie

Rozk?ady jazdy, linie lotnicze, rozk?ady lotw

Rozk?ady lotw linii lotniczych:

holowanie Warszawa

Tanie bilety lotnicze, rozk?ady lotw - kliknij!

Personalizacja strony www.lot.pl

Wychodz?c naprzeciw potrzebom naszych klientw Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomi?y personalizacj? serwisu www.lot.com.

Rozk?ad lotw LOT online

Informacje dodatkowe - zni?ki LOTu:

Niemowl?ta *
Zni?ka dla niemowl?t dotyczy dzieci poni?ej 2 roku ?ycia, ktre nie zajmuj? osobnego miejsca na pok?adzie samolotu - zni?ka dla niemowl?t wynosi 90 % od ceny biletu normalnego.
Niemowl? powinno podr?owa? pod opiek? osoby doros?ej na wszystkich odcinkach podr?y.

Dzieci *
Zni?ka dotyczy dzieci w wieku od 2 do 11 roku ?ycia - wynosi 33% lub 20% ceny biletu normalnego w zale?no?ci od rynku sprzeda?y. Dziecko powinno podr?owa? pod opiek? osoby doros?ej na wszystkich odcinkach podr?y. Dziecko w wieku od 5 do 11 roku ?ycia mo?e podr?owa? bez opieki osoby doros?ej (w tym przypadku asysta personelu pok?adowego LOT jest dodatkowo p?atna).
Dziecku podr?uj?cemu bez opieki osoby doros?ej nie przys?uguje zni?ka.

M?odzie?
Zni?ka m?odzie?owa dotyczy osb w wieku od 12 do 24 roku ?ycia (tylko z legitymacj?).

Seniorzy
Zni?ka dla seniorw dotyczy osb powy?ej 60 roku ?ycia (tylko z dowodem to?samo?ci).

* Powy?sze zni?ki dotycz?ce Niemowl?t oraz Dzieci nie maj? zastosowania do niektrych taryf PLL LOT S.A. w szczeglno?ci do niektrych taryf promocyjnych lub specjalnych. Szczeg?owe informacje o wysoko?ci zni?ki dla Niemowl?t oraz Dzieci dla danej taryfy uzyska? mo?na na stronie internetowej PLL LOT S.A. w warunkach poszczeglnych oferowanych taryf, w biurach sprzeda?y oraz w call center PLL LOT S.A., a tak?e u agentw.

Komunikacja lotnicza:

wywóz odpadów Kraków, sortownia śmieci

Rozk?ady lotw

Polskie Linie Lotnicze LOT
Mi?dzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
Mi?dzynarodowy Port Lotniczy Krakw-Balice

 

Home | Hotele | Kontakt
www.rozkladjazdy.natopie.pl © Copyright 2002-20153 MIG hosting